Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Van 14 november 2009 tot en met 7 februari 2010 zal in Museum aan het Vrijthof de tentoonstelling 'De winter van 1809' te zien zijn. De bezoeker zal deelgenoot worden van het leven van het grote gezin van Nicolaas Paul en Marie Cornelie Bonhomme-Nijst. Tijdens deze langlopende tentoonstelling zullen achtereenvolgens drie thema's centraal worden gesteld.
In de eerste periode van 14 november tot en met 5 december 2009, de sinterklaastijd, zal de aandacht liggen op het kind in het moderne gezin van rond 1800. Waarmee hield het kind zich bezig? Hoe keek het kind tegen de wereld aan? En hoe zal het leven van de kinderen Bonhomme er in 1809 hebben uitgezien? 
In de tweede periode, die van 9 december 2009 tot en met 3 januari 2010 duurt, wordt het leven en vooral het kerstfeest bekeken vanuit Marie Cornelie Bonhomme-Nijst die haar huishouden en grote gezin met liefdevolle toewijding maar ook als minionderneming bestuurde. Het zou nog maar zes jaar duren totdat zij, noodgedwongen door het overlijden van haar echtgenoot, het bedrijf - het paardenpostmeesterschap en de verhuur van koetsen - op zich nam, terwijl zij toch ook nog de zorg had voor zes jonge, vaderloze kinderen. 
De derde periode, van 9 januari tot en met 7 februari 2010, zal het gezin als geheel centraal staan. In deze maand werd het twaalfde kind in het gezin Bonhomme-Nijst geboren. Vier van de oudere broers en zussen van Francoise zijn al overleden en ook dit kleine meisje zou slechts acht maanden oud worden. Wat betekende de geboorte en het overlijden van een kindje in deze tijd? Wat was de betekenis van het gezin en hoe verhoudt zich dat tot de huidige betekenis van het gezin.

De winter van 1809 belooft een bijzondere tentoonstelling te worden waarin de bezoeker de kans krijgt in het leven te kijken van het vooraanstaande Maastrichtse gezin Bonhomme en hun leven vervolgens te zien als min of meer exemplarisch voor het leven van de gegoede burgerij in de vroege negentiende eeuw.
De winter van 1809 zal worden omlijst door een relevant en afwisselend nevenprogramma, dat u via onderstaande link vindt.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook