Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Voor het eerst sinds 1978 wordt een collectie Maastrichts zilver van deze omvang weer ontsloten voor een groot publiek. De onderzoeksresultaten uit 1978 vormden het uitgangspunt voor het kunsthistorisch onderzoek dat Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheid Fonds sedertdien uitvoert. De tentoonstelling en de gelijktijdig verschijnende publicatie zijn het resultaat van een publiek-private samenwerking die past binnen het cultureel ondernemerschap, dat aan de basis staat van Museum aan het Vrijthof en leidend is voor de toekomstige exploitatie.

De tentoonstelling omvat circa 200 zilveren voorwerpen die in de loop van de achttiende eeuw zijn vervaardigd door Maastrichtse zilversmeden. Een lange, royaal gedekte tafel vormt het stralende middelpunt van de expositie. Daarnaast worden vele prachtige stukken gegroepeerd rond prikkelende thema’s als ‘imponeren & beleggen’, ‘trends & serieproductie’ en ‘producenten & consumenten’. Hiervoor kan Museum aan het Vrijthof putten uit de eigen collectie die sterk is toegespitst op het Lodewijk XVI-tijdperk, maar ook een beroep doen op tientallen stukken in particulier bezit. Gezamenlijk tonen deze stukken een breed beeld van het Maastrichts gebruikszilver van de achttiende eeuw.

De expositie zal dieper ingaan op de economische betekenis van het Maastrichts zilverwerk, zowel in de tijd dat het werd vervaardigd als tegenwoordig. Duurzame glans verwijst naar de duurzame investering die de opdrachtgevers deden als zij zilveren voorwerpen lieten maken. De voorwerpen konden te allen tijde weer te gelden worden gemaakt en bovendien als de veranderende tijd erom vroeg, weer worden omgesmolten om er een eigentijds vormgegeven object van te maken. Het verzamelen van kunstvoorwerpen past nog steeds in het beeld van verantwoord ondernemerschap.

De tentoonstelling wordt in nauwe samenwerking met Stichting Kerckhoffs Kunstnijverheidfonds (KKF) georganiseerd. De stichting doet drie decennia onderzoek naar Maastrichts zilver en heeft tot doel de kennis van kunstnijverheid te bevorderen, verzamelaars te verbinden en tevens publiek-private initiatieven te ondersteunen.
De expositie is te bezichtigen in Museum aan het Vrijthof van 2 juni tot 8 oktober 2012.
Deze tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door Centrum Verhuizingen
YouTube LinkedIn Twitter Facebook