Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Maastricht is altijd een stad geweest van beoefenaren van de kunstambachten. De Maastrichtenaar omgaf zichzelf graag met fraaie gebruiksvoorwerpen die zijn leven veraangenaamden en zijn status verhoogden. Pas rond 1900 wordt de basis gelegd voor wat met enige aarzeling de Maastrichtse School mag worden genoemd. Schoolvorming impliceert een bewuste vorm van samenwerking tussen kunstenaars met het doel een gezamenlijke visie op de kunst uit te dragen. De Maastrichtse kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw hadden weliswaar geen gezamenlijke artistieke visie maar zij deelden met elkaar een vanzelfsprekend, niet al te diep religieus gevoel, een intense liefde voor hun geboortestad en een behoefte de zichtbare wereld te herscheppen vanuit hun persoonlijk beleefde gevoel.

In een Maastrichts museum mogen de Maastrichtse kunstenaars uit de eerste helft van de 20ste eeuw niet ontbreken. De collectie schilderijen van Rob Graafland en de bescheiden maar bijzondere collectie werken van Henri Jonas hebben inmiddels het uitgangspunt gevormd voor een reeks van tentoonstellingen met bijbehorende publicaties waarin diverse aspecten van het Maastrichtse kunstleven in de eerste helft van de 20ste eeuw centraal stonden.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook