Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Trots zijn we op onze basiscollectie: een particuliere verzameling van het echtpaar Wagner-de Wit. Voornamelijk 18e-eeuwse meubels, porselein, aardewerk, zilver, glaswerk en tapijten. En verschillende schilderijen en beelden vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de twintigste eeuw. Na het overlijden van beide echtelieden in 1958 wordt de collectie eigendom van de Stichting Wagner-de Wit en wordt ze gehuisvest in het Museum aan het Vrijthof. De verzameling wordt na die tijd verder uitgebreid met meubels, uurwerken, ruiterpistolen en zilveren objecten in Luikse Régencestijl. Fraaie vormgeving, artistiek talent en ambachtelijk vakmanschap zijn kenmerkend voor de gebruiksvoorwerp die tegelijkertijd kunstobjecten zijn. De stijlkamers die ermee zijn ingericht, krijgen hun charme doordat ze zowel een formeel als een huiselijk karakter hebben.

De Stichting Wagner-de Wit is tot op de dag van vandaag de eigenaar van niet alleen de basiscollectie die door het echtpaar Wagner-de Wit werd aangelegd maar ook van vele objecten die sedertdien zijn aangekocht of aan het museum zijn aangeboden. Dankzij het vermogen dat het echtpaar Wagner-de Wit samen met hun collectie aan de stichting vermaakte, wordt niet alleen de collectie op peil gehouden en op bescheiden wijze uitgebreid, maar kan ook een substantieel deel van de exploitatie van het museum worden gefinancierd.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook