Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Het atelier trekt zich niets aan van kunsthistorische indelingen, van onaf of voltooid, van vroeg of recent. Mislukt of geslaagd zijn hier nog existentiële begrippen, geen kwestie van smaak. Het atelier is de plek waar de kunstenaar in afzondering bedenkt, probeert, twijfelt, opnieuw begint en dan het kunstwerk creëert dat uiteindelijk prijsgegeven moet worden, geïnterpreteerd en beoordeeld wordt en een eigen leven gaat leiden.

Een tiental kunstenaars heeft de deur van het atelier geopend voor de fotograaf, die zonder te interpreteren of te oordelen gepoogd heeft de essentie van het creatieve proces te vangen en vast te leggen. Het resultaat van dit proces is een tiental ‘ateliercahiers’ en een tentoonstelling.

De tentoonstelling 'Het atelier van de kunstenaar' laat van elke kunstenaar twee of meer kunstwerken zien, die worden gecombineerd met de meest karakteristieke atelierfoto uit het ateliercahier. Het uitgangspunt voor de museale presentatie is de constatering van Friedrich Teja Bach naar aanleiding van de atelierfoto’s van Constantin Brancusi: In het atelier wordt de ruimte voor een groot deel gevormd door de beelden, in de expositieruimte worden de beelden gevoegd naar de bestaande ruimte. In het atelier hebben de werken verleden en toekomst en maken ze deel uit van een omvattend creatief proces; in de expositie zijn ze resultanten van een afgeronde productie. Het atelier gaat over verandering, de expositie over plaatsbepaling. Daarom worden de werken van de kunstenaars gecombineerd met een vitrine waartegen, als achterwand, de atelierfoto is aangebracht, en waarin objecten en materialen worden getoond die kenmerkend zijn voor het creatieve proces van de betreffende kunstenaar.

In de tentoonstelling wordt bovendien een wand gecreëerd met portretfoto’s van de kunstenaars. De combinatie van een aantal werken met een inkijk in het creatieve proces en de portretfoto met korte biografie van de kunstenaar leidt ertoe dat de kijker het kunstwerk niet meer los kan zien van de kunstenaar en zijn creatieve proces en zich zodoende bewust wordt van de totstandkoming van het kunstwerk. Vragen over het planmatige of intuïtieve van het ontwerpproces, de worsteling met de materie of het doelgerichte construeren worden opgeroepen en tegelijk beantwoord.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook