Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
22 juni - 15 september 2019
Manmade/No Human: Jan Stel

Fotograaf Jan Stel exposeert in Museum aan het Vrijthof

 

'Manmade/ no human'

22juni – 15 september 2019

 

Museum aan het Vrijthof in Maastricht presenteert van 22juni tot en met 15 september 2019 een overzichtstentoonstelling van kunstfotograafJan Stel. De tentoonstelling 'Manmade / no human' omvat 75 fotowerken vanverlaten gebouwen met een karakteristieke architectuur; locaties die ooit bruistenvan leven en bedrijvigheid. De fotograaf toont op imposante wijze de schoonheidvan verval.

 

Jan Stel exploreert en fotografeertdesolate plekken van onze tijd. Een vergeten wereld waaruit de menselijkeaanwezigheid is verdwenen. In de afgelopen twintig jaar heeft hij in binnen- enbuitenland talrijke locaties gefotografeerd, waaronder een oude gashouder,staalfabriek, koeltoren, elektriciteitscentrale, wijnkathedraal, casino enstatige landhuizen. Voor de expositie vormen de tien kabinetten en stijlkamersvan het monumentale museum een passend decor.

 

De kunstenaar heeft eengrote fascinatie voor de esthetiek van vergane glorie. Het is de essentie vanzijn fotografisch werk. Daarbij spelen de geschiedenis van kostbare,authentieke gebouwen, de afwezigheid van mensen en verdwenen vakmanschap eenprominente rol. Het achtergelaten verleden wordt met puur, natuurlijk lichtgefotografeerd, zonder flits of studiolampen.

 

De intrigerende foto’sweerspiegelen de filosofische visie van Jan Stel waarbij de inbreng van mens enmaatschappij duidelijk voelbaar is. Verlaten gebouwen raken immers langzaam inverval en kunnen verdwijnen, worden door de natuur overgenomen of krijgen eennieuwe bestemming met toekomstperspectief. Een proces dat heeft plaatsgevondenof nog in gang is.   

 

Jan Stel (Purmerend,1970) begon op jonge leeftijd met tekenen en illustreren. Ook pionierde hij metgraffiti muurschilderingen. Rond 1998 raakt hij als autodidact geïnteresseerdin vergane glorie en het vastleggen hiervan middels fotografie. Zijn autonomewerk is internationaal bekroond en opgenomen in de collecties van bedrijven enprivate verzamelaars. Eduard Planting Gallery presenteert de fotograaf opkunstbeurzen als de KunstRAI en PAN Amsterdam. Museum aan het Vrijthof laat bijde tentoonstelling ook nog nooit eerder getoond werk zien.

YouTube LinkedIn Twitter Facebook