Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Op vrijdag 27 april werd Monique Dickhaut, directeur/conservator van Museum aan het Vrijthof, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau door burgemeester Hoes in Museum aan het Vrijthof te Maastricht.

Monique Dickhaut heeft haar sporen verdiend door zich in te zetten voor het behoud, beheer en ontsluiting van Maastrichts cultureel erfgoed.Monique Dickhaut (Heerlen, 1959) studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis in Utrecht. Haar doctoraalstudie naar de in Heerlen wonende architect Frits Peutz bracht haar voor het eerst in contact met het (monumentale) werk van een reeks Limburgse, veelal Maastrichtse, kunstenaars, die actief waren in de eerste helft van de twintigste eeuw.Tijdens de restauratiewerkzaamheden aan de Sint-Servaasbasiliek in Maastricht werkte Monique Dickhaut van 1983 tot 1989 als bouwhistorisch documentalist voor de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Daarnaast is ze jarenlang aan de Academie voor Beeldende Kunst in Maastricht verbonden geweest als docent Algemene Kunstgeschiedenis. Vanaf 1989 is zij werkzaam als conservator en directeur van Museum Spaans Gouvernement. Sindsdien groeide het Spaans Gouvernement uit van een gesloten huis tot een volwaardig museum, het huidige Museum aan het Vrijthof. Behalve met de zorg voor de vaste collectie, houdt zij zich bezig met het organiseren van tijdelijke exposities, veelal gebaseerd op eigen onderzoek. Deze onderzoeken hebben meestal de beeldende (monumentale) en toegepaste kunst uit Maastricht uit de eerste helft van de twintigste eeuw tot onderwerp.

Naast haar professionele verdiensten heeft Monique Dickhaut zich veelvuldig ingezet in het Maastrichtse maatschappelijke veld. Bij de Stichting Historische Reeks Maastricht bekleedde ze de functie van secretaris en redactielid. Ze was tevens redactielid voor het tijdschrift De Maasgouw van de LGOG. Daarnaast was ze een van de oprichters van de Juniorkamer de Landen van Overmaze Maastricht en interimvoorzitter bij Opéra Comique. Tot slot is Monique Dickhaut secretaris bij Vereniging Zwembad Jekerdal.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook