Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Maastricht, 19 augustus 2013
PERSBERICHT MUSEUM AAN HET VRIJTHOF


Monique Dickhaut, directeur/conservator van Museum aan het Vrijthof, heeft te kennen gegeven op zoek te gaan naar een nieuwe inhoudelijke uitdaging.

Bijna 25 jaar is mevrouw Dickhaut betrokken geweest bij het museum. Zij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de grootscheepse verbouwing en uitbreiding van het Museum waardoor de toekomst van de collectie en de geschiedenis van het gebouw gewaarborgd zijn. Het bestuur respecteert haar besluit en dankt haar voor haar tomeloze inzet gedurende die jaren en het bereikte resultaat. In haar opvolging zal worden voorzien zodra een geschikte kandidaat gevonden is.

Namens het Bestuur van Museum aan het Vrijthof,

Camille Oostwegel
Voorzitter
YouTube LinkedIn Twitter Facebook