Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Museum aan het Vrijthof is een belangrijk stuk Maastrichts historisch erfgoed rijker. Het gaat om een unieke zilveren roskam uit de late 18de eeuw, vervaardigd door de in zijn tijd beroemde Maastrichtse zilversmid Joannes l’Herminotte. Het ruim vier ons wegende gebruiksvoorwerp (21,5 centimeter lang en 18,5 centimeter breed) is op de TEFAF aangekocht door een Zuid-Limburger die onbekend wil blijven. De weldoener heeft het vervolgens in langdurige bruikleen afgestaan aan het Museum aan het Vrijthof.

De bijzondere roskam, met daarin een gravure van het wapen van Maastricht en aan weerskanten vijf ‘Mestreechter steerkes’, lag de afgelopen TEFAF in de vitrine van John Endlich Antiquairs. De Haarlemse antiquair vond het stuk, dat dateert uit 1783, onlangs in de privé-verzameling van een rijke Belgische paardenliefhebber. Deze heeft de roskam tientallen jaren in zijn bezit gehad.

Aan de roskam zit een bijzonder verhaal vast. Het gaat namelijk om een prijs die destijds werd uitgereikt door het Maastrichtse stadsbestuur aan degene met het beste vee. Tussen 1777 en 1784 werd in Maastricht jaarlijks een generale kermis gehouden, met daaraan gekoppeld en veemarkt en een paardenmarkt.

Degene die de beste paarden of de zwaarste os kon laten zien, won een paar ruitersporen, een roskam een zweep en een met zilver gemonteerde hoorn. Al deze prijzen werden in opdracht van het toenmalige ‘college van B en W’ van Maastricht gemaakt door Gerardus l’Herminotte.

Bijzonder aan het gebruiksvoorwerp is verder het feit dat het gaat om een stuk dat tot nu toe onbekend was. Wel bekend waren de zilveren sporen, waarvan er in 1977 twee werden aangekocht door het Bonnefantenmuseum. De vandaag in bruikleen gegeven roskam werd in 1783 gewonnen door een zekere Petrus Bogaerts. Hij ging een jaar eerder met een paar zilveren sporen naar huis.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook