Museum aan het Vrijthof
ZOEKEN
ENGLISH
CONTACT
Geschokt en verdrietig hebben wij kennis genomen van het overlijden van een fantastisch kunstenaar. Een kunstenaar die, samen met zijn vrouw Gemma, vaak te vinden was in Museum
aan het Vrijthof en zijn creativiteit onder andere tot uiting heeft gebracht op de prachtige toegangspoort van het museum. Bestuur, directie, medewerkers en vrijwilligers van Museum aan het Vrijthof wensen zijn vrouw Gemma en alle andere nabestaanden veel sterkte met dit verlies.

Adieu en rust zacht Appie Drielsma.
YouTube LinkedIn Twitter Facebook